Rommeldebommel

Rommel-de-bommel,
wat een gestommel,
hoor ik me daar op de zolder.
Rinkel-de-kinkel,
wat een gerinkel,
wat een ge-holder-de-bolder!

Dat is Sinterklaas
met zijn maat Pieterbaas,
die zijn weer uit Spanje gekomen.
Zij hebben weer zakken
en manden en pakken
vol lekkers en moois meegenomen.

Ze gaan met gemak,
op hun paard over ’t dak.
Geen regen of wind kan hin’dren.
Ze vragen meteen
door de schoorsteen heen:
“Zijn hier nog stoute kind’ren?!”

Welnee Sinterklaas,
och, welnee Pieterbaas,
we zijn immers allemaal zoetjes.
En doen heus geen kwaad,
niet in huis, niet op straat.
vraag het aan onze pa- en moe-tjes.