Daar wordt aan de deur geklopt

Daar wordt aan de deur geklopt,
hard geklopt, zacht geklopt.
Daar wordt aan de deur geklopt,
wie zou dat zijn?
Wees maar gerust, mijn kind.
Ik ben een goede vriend.
Want al ben ik wat beroet,
‘k meen het wel goed.

Ik kom van Sint Nicolaas,
Nicolaas, Nicolaas.
‘k Heb voor jou, mijn kleine baas,
moois in mijn zak.
Ben je goed zoet geweest?
Wees dan maar niet bevreesd,
want dan brengt Sint Nicolaas
fijn speculaas.